CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTAktuality

Expedice za sousedy - 8.8.2020

Datum: 4.8.2020

8. rodinný cyklovýlet po sousedních vesnicích start Kubšice 8.8.2020 - pro cyklisty i pro pěší plakát akce...

Beseda s občany - nabídka spol. CETIN na instalaci optického kabelu v obci

Datum: 29.7.2020

Ve středu 5.8.2020 se v 18:00 hodin uskuteční veřejná beseda s občany za účasti zástupců společnosti CETIN ohledně možnosti budování optické sítě internetu v naší obci. Internet řešený formou optické sítě, je nejmodernější technické řešení připojení a zajistí obyvatelům obce Jamolice stabilní a rychlé připojení k síti. Beseda se uskuteční ve středu 5.8.2020 v 18:00 v "Klubu důchodců".

„Letní kino pod věžemi JEDu"

Datum: 14.7.2020

Nabídka pro oba prázdninové měsíce, projekce budou probíhat opět každý víkend, vždy v pátek a v sobotu, na závěr prázdnin - poslední srpnový víkend...

Parkování na chodnících, zelených plochách a silnicích

Datum: 7.7.2020

Žádáme občany, aby si zajistili parkování vozidel na svém pozemku, na nevhodné parkování upozorňují někteří občané. Bohužel se rozmohlo parkování na chodnících, vedlejších pozemních komunikacích a zelených plochách. Chodníky slouží pro chodce, zbudovaná parkoviště mají sloužit hlavně pro příležitostné parkování, nikoli trvalé, zelené plochy jsou okrasné. Problémem je zejména parkování na pozemní komunikaci, kdy není zachována dostatečná šíře pro průjezd ostatních vozidel /obecná úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích § 25 tohoto zákona říká, že: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“/ Jde také o bezpečnost dětí a chodců. Věříme, že Vám bezpečnost Vašich dětí a spoluobčanů není lhostejná a nevhodné parkování vyřešíte, parkováním na svém pozemku nebo využijete zpevněné plochy, i když nejsou přímo před Vaším domem. Upozorňujeme, že tyto přestupky může řešit Policie ČR.

Prodloužení uzavírky komunikace směrem na Dukovany do 23.8.2020

Datum: 5.7.2020

Uzavírka - prodloužení uzavírky ve směru na Dukovany do 23.8.2020

Výstava ve Znojmě - Tradice jedné hranice

Datum: 19.6.2020

Výstava ve Znojmě - Tradice jedné hranice Informuje občany, že od 26.6. do 1.11.2020 se koná výstava ve Znojmě, na které jsou vystaveny i předměty z Jamolic. Na výstavu občany Jamolice zve Mgr. Jiří Mačuda, se kterým jsme měli besedy o zvycích. Bližší informace jsou uvedeny na plakátu v příloze.

Prodej dřeva

Datum: 25.2.2020

Obec nabízí k prodeji palivové dříví (borovice) v celých délkách za 400,- Kč/m3, v délce 4 m 500,- Kč/m3, možno dojednat odvoz vyvážečkou - 1m3/ 200,- Kč.

Nakládání s odpady v obci

Datum: 8.1.2020

Nakládání s odpady v obci

PÁLENÍ KLESTÍ

Datum: 8.1.2020

Pálení klestí – hasiči radí Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě,...

Rozsvícení vánočního osvětlení 2019

Datum: 25.11.2019

Trošku s předstihem se zahajoval adventní čas u nás v Jamolicích. V sobotu 23.11.2019 ,od 16:00 hodin, probíhala akce s názvem Rozsvícení vánočního osvětlení.

Krojovaná panenka Jarmila

Datum: 16.10.2019

Obec Jamolice nechala zhotovit panenku v jamolickém kroji.  www.jamolice.cz/index.php Rekonstrukce kroje na panenku byla zhotovena z muzejních podkladů a vzorů pod dohledem Mgr. Jiřího Mačudy, Ph.D. ze Znojma. Kroj je...

Parčík u vrby a Drakiáda

Datum: 7.10.2019

Parčík u vrby a Drakiáda

Informace o měření rychlosti v obci

Datum: 25.4.2019

Informace o měření rychlosti - Zastupitelstvo obce se zabývalo častými dotazy ze strany občanů, jak se bude řešit rychlost projíždějících vozidle a schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Moravský Krumlov na výkon Městské policie Moravský Krumlov. Na základě této smlouvy se bude provádět měření rychlosti projíždějících vozidel v obci městskou policií.

Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení

Datum: 12.4.2019

Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících....

Informace z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Datum: 12.9.2018

  Informace z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.                         pořízení vlastní studny, info zde...

Lékaři v Moravském Krumlově

Datum: 19.4.2018

Lékaři v Moravském Krumlově - kontakt, ordinační hodiny

Obec Dukovany nabízí sportovní aktivity v budově sportovní haly

Datum: 19.3.2018

Obec Dukovany nabízí sportovní aktivity v budově sportovní haly: squashový kurt a fitness a dále nabídka sportovních činnosti v sokolovně. SQUASHOVÝ KURT - provozní doba v příloze, cena: 170 Kč/hodina, 50 Kč zapůjčení rakety a míčku, NOVĚ: 1200 Kč/pernamentní vstupenka na 10 hodin, rezervace na tel. 724 697 331 Marie Votoupalová. Dále FITNESS - provozní doba v příloze. Rezervace na tel. 736 752 889 Jakub Matula, tel. 604 902 694 Václav Pecha, předplatné - viz příloha.

Zveřejňovaní informací zák. č. 250/2000 Sb. - Obec Jamolice

Datum: 13.3.2017

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb.

Nové dotační tituly vyhlášené Jihomoravský krajem

Datum: 17.2.2017

Nově vyhlášené i pro fyzické osoby, např.: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev,

Spolek Výletníci Moravský Krumlov - nabídka akcí

Datum: 20.10.2015

Spolek Výletníci Moravský Krumlov pořádá kulturní, turistické akce. Nabídka a odkaz ......

Upozornění podnikatelům

Datum: 26.3.2014

 vyřízení koncese na prodej lihovin...