Jamolice
Jamolice

Aktuální průběh a plán prací

V  průběhu stavby bude občanům zajištěn přístup nikoli příjezd do domu, pokud vstoupíte na stavbu dbejte zvýšené opatrnosti.

 Projektová dokumentace je k nahlédnutí v pracovní době  na obecím úřadě.

V případě, že máte požadavky např. ohledně šíře vjezdů, je nutné  vše projednat se stavbyvedoucím stavby p. Němcem, který  požadavek předloží investorům stavby a a TDI. 

Úplná uzavírka  pro I. etapu bude prodloužena do začátku dubna, důvodem je   přeložka plynárenského zařízení, kterou je nutno provést nad rámec projektové dokumnetace, a přepojení plynových přípojek,   které se kříží s dešťovými přípojkami. 

 Žádáme o toleranci a  pochopení současného omezení  uživání komunikací vzniklé probíhající stavbou.

od 19.7. - 21.7.2017 - odfrézování vrchní vrstvy komunikace  na hlavní silnici a spojovacích míst napojení na místní komunikace

od 24.7. 27.7. - odstraňování dlažby , odfrézování  spojovacích míst napojení na místní komunikace

od 31.7. - do 4.8. - dokončení odkopu chodníků, odkop silnice do hlouby cca 50 cm ve směru od požární nádrže na Dukovany a ve směru od požární nádrže k Hostinci                                        U Martina, zahájení prací na pažení mostu

od 7.8 do 11.8.2017  - montáž záporového pažení mostu u hasičské zbrojnice

výkop pro uložení dešťové kanalizace hlavního řadu, včetně zasypání v úseku od hasičské zbrojnice po Karlovu pivnici.

od poloviny týdne se budou pokračovat  výkopové práce ve směru na Dukovany -  od pivnice  na konec obce.

 V pátek 4.8. byla upravena a urovnána polní cesta ve směru -  vojenská cesta k farské zahradě

 

14.8. do 18.8.2017 - pažení mostu u hasičské zbrojnice 

zahájení prací na propustku potoka Remíz

pokračování ve výkopu silnice ve směru na Dukovany - od pivnice na konec obce

uložení dešťové kanalizace včetně napojování  přípojek, úsek od potoka po pivnici

21.8.-27.8. - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného

Most u hasičské zbrojnice  - Provedení podkladního betonu - Montáž mikropilot

Dešťová kanalizace - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním

Dešťové přípojky veřejná a soukromá část - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

28.8. - 3.9.2017

mostek  - montáž mikropilot , vázání výztuže základu

Dešťová kanalizace - výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním, od hasičské zbrojnice po Hostinec u Martina bude probíhat pokladka hlavního řadu dešťové kanaliazce.

postupné napojování přípojek veřejná a soukromá část v části obce od hasičské zbrojnice po pivnici

předpokládaný výkop silnice až po křižovatku u vrby

Práce budou probíhat i o víkendu.

 

11.09.2017 – 17.09.2017 

Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152 - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného - Částečný odkop aktivní zóny - Montáž UV

C 201 – MOST EV. Č. 152 – 025 - Montáž bednění a betonáž základu - Čerpání spodní vody - Betonáž výplňového betonu mezi základy - Montáž bednění NK

C 301 – Dešťová kanalizace - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním

C 302.1 a C 302.2 Dešťové přípojky veřejná a soukromá část - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

 

18.9.2017  -  24.9.2017

Odstranění ploch z kameniva nestmeleného od Š11 – Š14

Částečný odkop aktivní zóny

Práce na horské vpusti HV1 a její napojení

Montáž UV

Práce na podélné drenáži

C 201 – MOST EV. Č. 152 – 025

Bednění NK - Vázání výztuže NK

Čerpání spodní vody

C 301 - Dešťová kanalizace

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním od Š11 – Š14

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

C501.1 – přeložka plynovodu stranová

Přeložka č.2- Výkopové práce, lože, pokládka potrub

 

25.9.2017 - 30.9.2017

C 101 - Silnice II/152 - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného.

Částečný odkop aktivní zóny.

Odkop aktivní zóny na parapláň, provádění konstrukčích vrstev vozovky.

Práce na horské vpusti HV1 a její napojení.

Montáž UV.

Práce na podélné drenáži.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

Vázání výztuže NK.

Bednění NK.

Betonáž NK.

Čerpání spodní vody.

C 301 - Dešťová kanalizace

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním Š12 – Š14, Š1 – VO1, Š16 – VO2.

Práce na VO1 a VO2.

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

Odkop konstrukce pěších komunikací.

Montáž zahradních a silničních obrub.

C 351 - přeložka vodovodu

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutněním

 

 Období: 16.10.2017 – 22.10.2017

1. Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152

Odkop aktivní zóny na parapláň, provádění konstrukčních vrstev vozovky.

Montáž UV.

Práce na podélné drenáži.

Montáž silničních obrub.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

Čerpání spodní vody.

Částečná demontáž bednění

Montáž bednění na římsy

Provádění obrokování a izolace

Zásyp opěr

C 301 - Dešťová kanalizace

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním –

napojení Š36 (s výřezem stávajícího ptrubí), napojení na stávající kanalizace DN

500 v místních komuniakcí

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.

Provádění víceprací – napojení přípojek mimo rozsah PD

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

Odkop konstrukce pěších komunikací.

Montáž zahradních obrub.

Provedení konstrukčních vrstev chodníků

Pokládka zámkové dlažby

C 501.1 a C 501.2 – Přeložky plynu

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, zaměření geodetem, obsyp a zásyp se

zhutněním 

plán prací od 11.12.2017-25

plán prací od 11.12.2017-25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,07 kB

plán prací 5.12-10.12.24-2017

plán prací 5.12-10.12.24-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,55 kB

plán prací od 28.11. do 4.12 23-2017

plán prací od 28.11. do 4.12 23-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,39 kB

plán prací 20.11.- 27.11. 22-2017

plán prací 20.11.- 27.11. 22-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,39 kB

plán prací 13.11 19.11. 21-2017

plán prací 13.11 19.11. 21-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,89 kB

plán prací 6.11. - 12.11. 20-2017

plán prací 6.11. - 12.11. 20-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,18 kB

plán prací 30.10. - 5.11. 19-017

plán prací 30.10. - 5.11. 19-017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,28 kB

Plán prací 16.10.2017-22.10.2017

Plán prací 16.10.2017-22.10.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,13 kB

plán prací 15.1.2018 do 22.1.2018

plán prací 15.1.2018 do 22.1.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,55 kB

plán prací 22.1. -27.1.2018

plán prací 22.1. -27.1.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,58 kB

plán prací 5.2.- 10.2.2018

plán prací 5.2.- 10.2.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,06 kB

plán prací 12.2. - 17.2.2018

plán prací 12.2. - 17.2.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,17 kB

plán prací od 19.2. - 23.2.2018

plán prací od 19.2. - 23.2.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,08 kB

plán prací od 26.2. - 2.3.2018

plán prací od 26.2. - 2.3.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,35 kB

plán prací od 12.3. - 16.3.2018

plán prací od 12.3. - 16.3.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,46 kB

plán prací od 3.4.-8.4.2018

plán prací od 3.4.-8.4.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,32 kB

plán prací od 9.4. - 15.4.2018

plán prací od 9.4. - 15.4.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,79 kB

plán prací od 30.4. - 6.5.2018

plán prací od 30.4. - 6.5.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,64 kB

plán prací v týdnu od 14.5.-20.5.2018

plán prací v týdnu od 14.5.-20.5.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,73 kB

plán prací v týdnu od 4.6.-9.6.2018

plán prací v týdnu od 4.6.-9.6.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,96 kB
Zobrazeno 1-20 ze 22

Svátek a výročí

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Slavnosti na sklonku léta 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:147
TÝDEN:1200
CELKEM:260302