CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTCzechPOINT – nová služba občanům

CzechPOINT

Od 1. 3. 2010 byl náš obecní úřad zařazen do sítě pracovišť
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Toto místo umožňuje komunikaci občana s veřejnou správou.

Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTU
Od března 2010 Obecní úřad Jamolice poskytuje nově občanům služby, za kterými dosud museli dojíždět. Ověřené výstupy z Czech POINTu vydává Obecní úřad Jamolice.

Obecní úřad Jamolice, Jamolice 8
tel.: 515 322 345
fax: 515 324 833
email: oujamolice@email.cz


www.obec-jamolice.cz

Zažádat výpis na našem úřadě můžete v pracovní dny:
Po: 8:00-11:30 12:00-17:00
St:  8:00-11:30 12:00-17:00


Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Kontaktní místo Czech POINT poskytuje občanům za úplatu ověřené výpisy z veřejných a neveřejných informačních systémů veřejné správy z:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Bodového hodnocení osoby

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík  100 Kč  50 Kč
Živnostenský rejstřík  100 Kč  50 Kč
Katastr nemovitostí  100 Kč  50 Kč
Rejstřík trestů  100 Kč  
Bodové hodnocení osoby  100 Kč  

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Výpis z Katastru nemovitostí
České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Žadatel musí znát katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Výpisy lze poskytovat úplné nebo částečné.

Výpis z Obchodního rejstříku
České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:
Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Výpis z Živnostenského rejstříku
České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice a mají přiděleno rodné číslo. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Výpis bodového hodnocení osoby
z Centrálního registru řidičů lze vydat osobě, které se výpis týká, která musí mít platný doklad totožnosti, řidičský průkaz.