CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTVeřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Veřejnoprávní smlouva schválena na 16. zasedání zastupitelstva obce, dne 22. 1. 2016

Smlouva byla podepsána 2. 2. 2016

Zveřejněno dne: 15. 2. 2016

dokument