CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTVeřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

 Veřejnoprávní smlouva schválena na 30. zasedání zastupitelstva obce, dne 17. 3. 2017

Smlouva byla podepsána 23. 3. 2017

Zveřejněno dne: 30. 3. 2017

 

dokument