CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTKrajská výzva - dotace na výměnu kotlů

V rámci kotlíkových dotací III je možné podávat žádosti od 24. října 2019 – více informací: Kotlíkové dotace III

Dne 23. září 2019 byla v Jihomoravském kraji vyhlášena poslední vlna kotlíkových dotací, žádosti bude možné podávat od 24. října. Příjem žádostí bude probíhat elektronicky s následným doručením žádostí včetně příloh v listinné podobě.

Veškeré informace a potřebné dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

Třetí projekt navazuje na předchozí projekty „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“, díky kterým bylo v Jihomoravském kraji vyměněno více než 2 500 neekologických kotlů.

Pravidla pro získání podpory budou zveřejněna k datu vyhlášení krajské výzvy (23. září). Již nyní je ale známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se podmínky nezmění.

Dokumenty k podání žádosti jsou dostupné na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety)
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
  • plynový kondenzační kotel