CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTEKO-KOM a.s. informuje - certifikát

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2018, kterých dosáhla naše obec, a tím přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy

 ekologický certifikát