CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTKoronavirus 2019-nCoV - informace pro občany

Jednáním Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

odkaz na stránky MZ ČR --- zde

K ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo ministerstvo zdravotnictví několik mimořádných opatření (MO):

- MO nařizující karanténní opatření pro občany vracející se z Itálie - naleznete zde

- MO nařizující karanténu pro občany po návratu z Itálie - naleznete zde 

- MO zakazující návštěvy ve zdravotních zařízeních lůžkové péče - naleznete zde

- MO uzavírající základní, střední a vysoké školy - naleznete zde

- MO zakazující konání akcí nad 100 osob - naleznete zde