CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTPÁLENÍ KLESTÍ

Pálení klestí – hasiči radí

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat. 

Pro ohlášení pálení fyzických osob pro území Jihomoravského kraje využít internetové zaregistrování na webové adrese https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx.

Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“.

Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduchá registrace.