CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTLetecká aplikace biologickým prostředkem TrichoLet

Chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch v obvodu naší obce. Společnost Biocont Laboratory bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organizmy. Proto není třeba provádět žádná opatření.