CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTDůležité odkazy a kontakty

Krizové info

www.krizoveinfo.cz

příručka pro obyvatele v případě ohrožení


Pálení klestí - nahlášení

www.firebrno.cz/paleni-klesti


Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

www.obkjedu.cz

Co dělat, když nastane blackout


Ochrana obyvatelstva - evakuační zavazadlo

Ochrana obyvatelstva - evakuační zavazadlo


Krizové linky

Tísňové volání - téměř celá EU 112 

Hasiči 150 
Záchranná služba 155 
Policie 158

Okolní města a obce

Moravský Krumlov

Ivančice

Portál Jihomoravského kraje


Rady pro občany - radiační havárie

 dokument - rady pro občany

EDU havarijní příručka


Sociální oblast

Sociální služby v regionu Moravský Krumlov

Základní informaci o komunitním plánování sociálních služeb můžete najít v následujícím letáku a rovněž o dalších službách v našem regionu

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni se nachází v Moravském Krumlově a představuje dočasné řešení tíživé sociální situace pro zletilé matky s dětmi ve věku od 0 do 17 let věku.

Bílý kruh bezpečí poskytuje přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílí se na prevenci kriminality a usiluje o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení. 

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu.

Domov pro seniory Skalice  je domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Krizová pomoc a poradenství dětem a jejím blízkým je služba zajišťována Krizovým centrem pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně a je určena dětem a mládeži v náročné až krizové situaci (týrání, domácí násilí, prožitá traumata a pod.). 

Poradna ranné péče DOREA poskytuje odbornou pomoc rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením či ohroženým vývojem.

Další možností ulechčit cestování osobám ze zravotním postižením a rodinám s dětmi do tří let věku je vydávání EUROKLÍČE k zámkům, kterými jsou osazeny místa, kde je možno zajistit rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. Euroklíč v našem regionu vydává i MÚ Moravský Krumlov.  

Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí pro Obec Jamolice

Standardy

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seniorská obálka pomůže usnadnit řešení v situacích, kdy se dostanete do tísně a ohrožení zdraví nebo života. Na tuto kartu vyplňte základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování), kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.

odkaz zde: https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI A ROZSAHU VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V obci  Jamolice 

 


Esko - T - svoz odpadu

 https://www.esko-t.cz/


Lékaři v Moravském Krumlově - kontakt, ordinační hodiny

 Lékaři v Moravském Krumlově - kontakt, ordinační hodiny


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S

Havárie, plánované odstávky zde .... 

Cena vody Znojmo zde .....

 


Společnost GridServices, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu plynárenských sítí

 Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního zde ....


Informační materiál - občanský průkaz, cestovních doklady a evidence obyvatel

Jak se zachovat v různých životních situacích

- manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu

odkaz - zde

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

odkaz - zde