CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTVíceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem

Hrací plochy:
basketbal, házená, tenis, hřiště pro malý fotbal a 4 hřiště pro nohejbal
 

 

 

 

Pronájem víceúčelového hřiště

   
cena pronájmu 100 Kč/hod.

Pronájem kurtu si domlouvejte, min. tři dny předem, telefonicky nebo emailem oujamolice@email.cz.


Provozní řád víceúčelového hřiště

 1. Zájemci o pronájem se nahlásí telefonicky správci hřiště na mobil 724 185 241, 724 541 057 alespoň 24 hodin předem. 
   
 2. Zájemce uhradí předem požadovanou cenu za pronájem hřiště, popřípadě využití šatny. 
   
 3. Správce odemkne hřiště, šatnu – předá zájemci sportovní vybavení (síť, sloupky). 
   
 4. Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou. 
   
 5. Na hřišti je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu. 
   
 6. Po ukončení pronájmu uživatel předá sportoviště správci a v případě jakéhokoliv poškození je odpovědná osoba (zájemce) povinna škodu uhradit. 
   
 7. Uživatelé hřiště berou na vědomí, že Obecní úřad Jamolice neodpovídá za jakoukoliv zdravotní újmu způsobenou na hřišti a že neručí za odložené věci ani za jakékoliv ztráty sportovců. 
   
 8. Při užívání hřiště mají přednost organizace zabývající se výchovou dětí a mládeže, organizace zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže a školská zařízení.

Osvětlení víceúčelového hřiště

 

Dne 10.7.2012 byla dokončena elektroinstalace víceúčelového hřiště, jehož  součástí je osvětlení celé hrací plochy a připojení skladu k současným rozvodům. Obec na tuto investici obdržela  dotaci od Nadace ČEZ ve výši 90.000,- Kč.
Osvětlením víceúčelového hřiště dojde určitě k většímu využití areálu a umožní tak zájemcům sportovat i ve večerních hodinách.