CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTOprava fasády budovy č.p. 57

  Oprava fasády budovy č.p. 57:

 

V dubnu 2014 začala f. D+V Stavos, s.r.o. s opravou fasády přední části budovy bývalé školy, kde máme nyní mateřskou školu a společenskou místnost. Rozpočet na opravu byl 208 tisíc Kč. Obec obdržela na tuto akci finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 105 000,- Kč, touto cestou chceme za příspěvek poděkovat. Na budově se neopravila nejenom fasáda, ale udělaly se nové nátěry plechové střechy na části budovy ve dvoře a proběhlo napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace, za tyto práce jsme zaplatili 40 tisíc Kč. O prázdninách ještě uděláme nový  vstup do mateřské školy, aby byla oprava kompletní