CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTVýměna oken a dveří v Mateřské škole a " Klubu důchodců"

 Koncem posledního červnového týdne a první týden v červenci probíhala na budově bývalé školy, kde se nyní nachází Mateřská škola a společenská místnost obce tzv. "Klub důchodců" plánovaná výměna oken a dveří. Původní okna i dveře již netěsnili a jejich výměnou se jistě zlepší prostředí v mateřské škole, protože dojde ke snížení hluku i úniku tepla. Na nová okna obdržela Obec Jamolice finanční příspoěvek z Nadace ČEZ ve výši 110 000 Kč, celkové náklady na okna a dveře činily 247 905 Kč. Po výměně oken následovala montáž žaluzií, výměna elektroosvětlení ve třídě a nákup nového nábytku, který byl financován z obecního rozpočtu.

 

Dne 29.8. 2013 proběhlo slavnostní otevření mateřské školy, kterého se zúčastnili nejenom rodiče s dětmi, které do Mateřské školy nastoupí po prázdninách, ale i ty, které do školy chodily dříve. Paní ředitelka Hana Nekulová toto slavnostní otevření zahájila spolu se starostkou obce. Starostkapoděkovala všem, kteří mají na nové podobě školy i společenské místnosti zásluhy. Následoval kulturní program " Tetin z Brna", který pobavil nejenom malé i velké diváky. Doufáme, že se bude dětem ve zrekonstruovaném prostředí líbit.