CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTOtevření fotbalového hřiště

 

Dne 14.7.2012 se konalo slavnostní otevření hřiště po jeho dlouho očekávané rekonstrukci, na které se finančně kromě obce podílela i místní tělovýchovná jednota. Obec přispěla přibližně osmisty šesti tisíci korunami. Tolik stálo vyrovnání povrchu terénu, osetí plochy a uložení závlahového systému pro zalévání hřiště. TJ Jamolice uhradila kolem stošedesáti tisíc korun. V této částce je zhotovení nových laviček, zastřešení a rozšíření terasy před kabinami. Slavnostní otevírání začalo utkáním v jedenáct hodin a odehráli ho žáci TJ Jamolice – FC Rakšice, ve 13:00 hodin hrála družstva žen DFC Řešice – FC Studenec, od tří odpoledne muži TJ Jamolice – Sokol Řeznovice . Vyvrcholením byl hodin souboj mužstev Starých pánů Jamolice“ a „Bolkové jedenáctky“. 
I když počasí moc nepřálo budeme na tento den rádi vzpomínat, protože kromě dobré zábavy nám pořadatelé připravili výborné občerstvení a všem kdo se na této akci podíleli patří poděkování.

TJ Jamolice-žáci

FC Rakšice

FC Studenec

DFC Rešice

Diváci na lavičce

TJ Jamolice-muži

Sokol Řeznovice

Diváci na tribuně

Staří páni

Bolkova 11 a staří páni