CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTRekonstrukce pěší komunikace

 Z Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova na akci "Rekonstrukce pěší komunikace" ve výši 250 000,- Kč. Celkové náklady na opravu činily  592 392,93 Kč. Práce prováděla f. GEO-stav Valeč, s r.o.. Příští rok bychom chtěli opravit chodníky na straně u hřbitova.