CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTRestaurování kamenných křížů

 Obec získala dotaci na akci "Restaurování kamenných křížů" od Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora památek místního významu ve výši 47 000,- Kč. Celkové náklady na opravu hlavního kříže na hřbitově a a kříže v "Kalíškách činily  112 240,- Kč.  Byly opraveny podstavce křížů, provedený nátěr pískovce a provedena obnova písma na kříží v Kalíškách, kde se dokonce p. Doupalovi podařilo obnovit i písmena, která nikde v kronice zapsaná nebyla, protože byla nečitelná.

Upravili jsme i místo kolem křížů, na hřbitově byly vyměny obruby a prostor byl obsypán kamínkem.