CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTZastávkové přístřešky - Nadace ČEZ

 Zastávkové přístřešky - Nadace ČEZ - na začátku měsíce srpna začala firma instalovat nové zastávkové přístřešky u autobusových zálivů. Obec je pořídila za finanční podpory NADACE ČEZ, která na nám přispěla částkou 300.000,- Kč.  Přístřešky uchrání cestující před nepříznivým počasím, mají i lavičku na sezení. Přístřešky budou doplněny i vývěskami, kam se umístí jízdní řády.