CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTII/152 Jamolice, průtah (objekty obce) - dotace JMK

   II/152 Jamolice, průtah - v letošním roce pokračuje stavba II/152 Jamolice, průtah.

Na základě  samostatné Smlouvy o dílo s f. Habau II/152, průtah (objekty obce)  se budují nové dešťové přípojky napojené na novou dešťovou kanalzace, jsou  napojeny veškeré nemovitosti podél hlavní silnice.  Dále pak se provádí výstavba nových parkovacíh ploch, chodníků, veřejného osvětlení na autobusových zastávkách atd.  Tato akce byla podpořena   Jihomoravským krajem z dotační oblasti  - Individuální dotace  částkou 1.000 000,- Kč.  Finanční prostředky obec využila na úhradu faktur za dešťové přípojky.