CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTII/152 Jamolice, průtah - pěší komunikace a vjezdy, SFDI

 II/152 Jamolice, průtah - pěší komunikace a vjezdy, SFDI

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Obec získala dotační prostředky ze SFDI na úpravu pěších komunikací a vjezdů ve výši 2 142 000,- Kč.

Nové chodníky a vjezdy musí splňovat  veškeré podmínky bezpečnosti pro chodce. Stavba probíhala v roce 2017 - 2018.