CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTII/152 Jamolice, průtah (objekty obce) - dotace JMK

 I/152 Jamolice, průtah - v letošním roce pokračuje stavba II/152 Jamolice, průtah.

V rámci této akce probíhá rekonstrukce vozovky, buduje se nová dešťová kanalizace a přepojují všechny dešťové přípojky z nemovitostí podél hlavní silnice.

Tato akce byla podpořena   Jihomoravským krajem z dotační oblasti  - Individuální dotace  částkou 1.000 000,- Kč.

Finanční prostředky obec využila na úhradu faktur za dešťové přípojky.