CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTE-podatelna

Podání Obecnímu úřadu prostřednictvím elektronické podatelny lze provést následujícím způsobem:  

  • zasláním elektronické pošty (emailu) prostřednictvím Vašeho e-mailového programu nebo z internetu s použitím e-mailové adresy 

    oujamolice@email.cz

Doručení zprávy podepsané elektronickým podpisem se odesílateli v případě, kdy je možno z přijaté zprávy zjistit jeho elektronickou adresu, automaticky potvrzuje.

Zprávy, které nejsou podepsány elektronickým podpisem, jsou běžnou e-mailovou korespondencí. Jejich přijetí Vám bude potvrzeno na žádost uvedenou ve zprávě. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

Doručení datové zprávy obecnímu úřadu je možné prostřednictvím podatelny i osobně, a to na vhodném (běžně používaném) nosiči, např. CD či DVD, flash disk.

  • Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: (poštovní adresa podatelny: Obec Jamolice, Obecní úřad Jamolice 8, 672 01 Moravský Krumlov).
  • Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat: PO, ST 8:00 - 17:00 hod.

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

- prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
- HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML 
- Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF 
- dokument Rich Text Format s příponou .RTF 
- Microsoft Word 6.0/95/97 s příponou .DOC 
- Microsoft Excel 5.0/95/97 s příponou .XLS 

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost zadána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronického podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu.

 

  • Datová schránka obce ID: ttsazrh