CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTVýsadba zeleně

 Výsadba zeleně - vedle čistírny odpadní vod jsme vysázeli několik ovocných stromů. P. Bohuslav Florian s Jaroslavem Smejkalem vykopali v těžkém terénu jámy a zasadili do nich několik švestek, jabloní a rynglí. Přestože bylo úporné horké léto, stromy se uchytily, zásluhu na tom má p. Dvorská, p. Jarolímová  a p. Florian, kteří chodili stromy zalévat. Aby byla usnadněná práce s donáškou vody, tak Kudláčkovi z  č. 117 věnovali nepotřebnou zahradní pumpu, barevně ji natřeli a znovu obnovili studnu, kterou se přiváděla voda na hřbitov. V loňském roce i členové mysliveckého spolku vysazovali ovocné stromy v Kalíškách a lípy kolem bývalé vojenské cesty. Budeme chtít ve výsadbě stromů pokračovat např. na Loučkách, budeme rádi, pokud se k nám někdo připojí a s výsadbou pomůže.

Výsadba zeleně