CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTÚprava areálu za školou, pořízení mobiliáře a restaurování varhan

 Od jara se pokračovalo v úpravách areálu za školou.  Na části pozemku byla položena dlažba, nainstalovalo se nové osvětlení celého areálu, pořídily se lavičky, zahradní nábytek pro mateřskou školu, slunečníky a pár další drobností, které z bývalého školního hřiště udělaly důstojné místo na pořádání veřejných akcí pro občany. To všechno se obci podařilo vybudovat za finanční pomoci NADACE ČEZ, která na akci s názvem „Úprava areálu za školou, pořízení mobiliáře a restaurování varhan“  poskytla z grantu Podpora regionů částku 300 000,- Kč. 

Z ní obec použila na úpravu areálu částku 270.000,- Kč a 30.000,- Kč na zrestaurování varhan v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. V kostele byla v posledních třech letech provedena rekonstrukce oltáře, oprava soch a obrazů křížové cesty. Snahou těchto oprav, je zachovat dominantu naší obce i pro další generace. Většinu finančních prostředků dali věřící, ale přispěla i Obec Jamolice a Nadace ČEZ. Starostka poděkovala za spolupráci Nadaci ČEZ na hodech, které se v areálu uskutečnily v srpnu.
Velice děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu našich projektů, které zlepšují úroveň života občanů  naší malé obce.