CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTAktuální průběh a plán prací

V  průběhu stavby bude občanům zajištěn přístup nikoli příjezd do domu, pokud vstoupíte na stavbu dbejte zvýšené opatrnosti.

 Projektová dokumentace je k nahlédnutí v pracovní době  na obecím úřadě.

V případě, že máte požadavky např. ohledně šíře vjezdů, je nutné  vše projednat se stavbyvedoucím stavby p. Němcem, který  požadavek předloží investorům stavby a a TDI. 

Úplná uzavírka  pro I. etapu bude prodloužena do začátku dubna, důvodem je   přeložka plynárenského zařízení, kterou je nutno provést nad rámec projektové dokumnetace, a přepojení plynových přípojek,   které se kříží s dešťovými přípojkami. 

 

Plánové práce v týdnu:

plán prací 16.7. - 22-7-2018

plán prací od 10.6. -17.6.2018

plán prací v týdnu  od 4.6.-9.6.2018

plán prací v týdnu od 14.5.-20.5.2018

plán prací od 30.4. - 6.5.2018

plán prací od 9.4. - 15.4.2018

plán prací od 3.4.-8.4.2018

plán prací od 12.3. - 16.3.2018

plán prací od 26.2. - 2.3.2018

plán prací od 19.2. - 23.2.2018

plán prací 12.2. - 17.2.2018

plán prací 5.2.- 10.2.2018

plán prací 22.1. -27.1.2018

plán prací 15.1.2018 do 22.1.2018

Plán prací 16.10.2017-22.10.2017

plán prací  30.10.  5.11. 19/2017

plán prací 6.11. - 12.11. 20/2017

plán prací 13.11  19.11. 21/2017

 plán prací 20.11.- 27.11. 22/2017

 plán prací od 28.11. do 4.12 23/2017

plán prací 5.12-10.12.24/2017

plán prací od 11.12.2017/25 

 

 

 Žádáme o toleranci a  pochopení současného omezení  uživání komunikací vzniklé probíhající stavbou.

 

od 19.7. - 21.7.2017 - odfrézování vrchní vrstvy komunikace  na hlavní silnici a spojovacích míst napojení na místní komunikace

 od 24.7. 27.7. - odstraňování dlažby , odfrézování  spojovacích míst napojení na místní komunikace

od 31.7. - do 4.8. - dokončení odkopu chodníků, odkop silnice do hlouby cca 50 cm ve směru od požární nádrže na Dukovany a ve směru od požární nádrže k Hostinci                                        U Martina, zahájení prací na pažení mostu

od 7.8 do 11.8.2017  - montáž záporového pažení mostu u hasičské zbrojnice

                                  -  výkop pro uložení dešťové kanalizace hlavního řadu, včetně zasypání v úseku od hasičské zbrojnice po Karlovu pivnici.

                                  - od poloviny týdne se budou pokračovat  výkopové práce ve směru na Dukovany -  od pivnice  na konec obce.

 V pátek 4.8. byla upravena a urovnána polní cesta ve směru -  vojenská cesta k farské zahradě

 

14.8. do 18.8.2017 - pažení mostu u hasičské zbrojnice 

                              -  zahájení prací na propustku potoka Remíz

                              - pokračování ve výkopu silnice ve směru na Dukovany - od pivnice na konec obce

                              - uložení dešťové kanalizace včetně napojování  přípojek, úsek od potoka po pivnici

 21.8.-27.8. - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného

                     - Most u hasičské zbrojnice  - Provedení podkladního betonu - Montáž mikropilot

                     - Dešťová kanalizace - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním

                     -  Dešťové přípojky veřejná a soukromá část - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

28.8. - 3.9.2017

- mostek  - montáž mikropilot , vázání výztuže základu

- Dešťová kanalizace - výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním, od hasičské zbrojnice po Hostinec u Martina bude probíhat pokladka hlavního řadu dešťové kanaliazce.

- postupné napojování přípojek veřejná a soukromá část v části obce od hasičské zbrojnice po pivnici

- předpokládaný výkop silnice až po křižovatku u vrby

 

Práce budou probíhat i o víkendu.

 

11.09.2017 – 17.09.2017 

Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152 - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného - Částečný odkop aktivní zóny - Montáž UV

C 201 – MOST EV. Č. 152 – 025 - Montáž bednění a betonáž základu - Čerpání spodní vody - Betonáž výplňového betonu mezi základy - Montáž bednění NK

C 301 – Dešťová kanalizace - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním

C 302.1 a C 302.2 Dešťové přípojky veřejná a soukromá část - Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

 

18.9.2017  -  24.9.2017

Odstranění ploch z kameniva nestmeleného od Š11 – Š14

- Částečný odkop aktivní zóny

- Práce na horské vpusti HV1 a její napojení

- Montáž UV

- Práce na podélné drenáži

C 201 – MOST EV. Č. 152 – 025

- Bednění NK - Vázání výztuže NK

- Čerpání spodní vody

C 301 - Dešťová kanalizace

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním od Š11 – Š14

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění

C501.1 – přeložka plynovodu stranová

Přeložka č.2- Výkopové práce, lože, pokládka potrub

 

25.9.2017 - 30.9.2017

C 101 - Silnice II/152 - Odstranění ploch z kameniva nestmeleného.

Částečný odkop aktivní zóny.

Odkop aktivní zóny na parapláň, provádění konstrukčích vrstev vozovky.

Práce na horské vpusti HV1 a její napojení.

Montáž UV.

Práce na podélné drenáži.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

Vázání výztuže NK.

Bednění NK.

Betonáž NK.

Čerpání spodní vody.

C 301 - Dešťová kanalizace

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním Š12 – Š14, Š1 – VO1, Š16 – VO2.

Práce na VO1 a VO2.

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

Odkop konstrukce pěších komunikací.

Montáž zahradních a silničních obrub.

C 351 - přeložka vodovodu

Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutněním

 

 Období: 16.10.2017 – 22.10.2017

1. Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152

- Odkop aktivní zóny na parapláň, provádění konstrukčních vrstev vozovky.

- Montáž UV.

- Práce na podélné drenáži.

- Montáž silničních obrub.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

- Čerpání spodní vody.

- Částečná demontáž bednění

- Montáž bednění na římsy

- Provádění obrokování a izolace

- Zásyp opěr

C 301 - Dešťová kanalizace

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním –

napojení Š36 (s výřezem stávajícího ptrubí), napojení na stávající kanalizace DN

500 v místních komuniakcí

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.

- Provádění víceprací – napojení přípojek mimo rozsah PD

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Odkop konstrukce pěších komunikací.

- Montáž zahradních obrub.

- Provedení konstrukčních vrstev chodníků

- Pokládka zámkové dlažby

C 501.1 a C 501.2 – Přeložky plynu

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, zaměření geodetem, obsyp a zásyp se

zhutněním 

Původní silnice
Původní silnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kameny z původní cesty přes obec
Kameny z původní cesty přes obec

 
16.8. se začalo s bouráním mostu, takto vypadal den po zahájení bourání
16.8. se začalo s bouráním mostu, takto vypadal den po zahájení bourání

 

 

 

 

 
A to jsme si mysleli, jak pevný most ještě stále je...... a toto jej drželo
A to jsme si mysleli, jak pevný most ještě stále je...... a toto jej drželo