CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTMístní poplatky 2018

Oznamujeme  občanům,  že je možné hradit poplatek za svoz kom.odpadu a  poplatek ze psa na  obecním  úřadě. Vybírané  poplatky je možné uhradit na níže uvedený účet.Splatnost poplatku je do 30. června 2018. Platbu je možno rozdělit do splátek

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok  2018  činí:

500,- Kč   dospělá osoba

300,- Kč   dítě, student do 26 let

500,- Kč   zaplatí vlastník nemovitosti, která slouží k rekreaci a není zde nikdo hlášen k trvalému pobytu

 

Poplatek ze psů činí:

50,-  Kč a za každého dalšího 70,- Kč

 

Poplatky  je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet číslo 

11628741/0100 , variabilní symbol uveďte číslo domu, do poznámky uveďte např. odpad+pes.