CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTÚzemní plán - změna č. 2

 Zastupitelstvo obce sděluje občanům, že přijímá  na obecním úřadě žádosti od majitelů  pozemků o změnu územního plánu do 25.6. do 12:00 hod. V žádosti bude uvedeno zdůvodnění změny územního plánu. Všechny žádosti budou následně projednány na zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo obce  nemusí schválit požadované změny.