CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Partnerství JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTZměna nájemce a distributora plynu v obci Jamolice- QUANTUM, a.s.

Změna nájemce a distributora plynu v obci Jamolice.

Vážení občané, do Vašich schránek Vám byly doručeny noviny a leták společnosti QUANTUM, a.s., která se od 1.6.2019 stává novým nájemcem plynárenského zařízení v obci Jamolice a současně i distributorem plynu. Z tohoto důvodu dojde u všech odběratelů plynu ke změně distributora, kterým bude spol. QUANTUM a.s., doposud jím byla společnost  GasNet, s .r.o.. S každým odběratelem plynu bude uzavřena nová smlouva na distribuci plynu. Dodavatel, který účtuje cenu plynu do domácností se nemění, toho si každý určuje a vybírá sám. Odběratele plynu navštíví pracovníci spol. Quantum a.s. v době duben - květen. Přesný termín obchůzek Vám bude včas oznámen.
 
Odkaz na noviny spol. QUANTUM a.s.  zde