CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTInformace k zajištění lékařské služby první pomoci na JE Dukovany

Rádi bychom vás informovali o probíhající změně provozovatele lékařské pohotovosti pro dospělé ve zdravotním středisku v JE Dukovany. Na základě ukončení smluvního vztahu současného poskytovatele této lékařské péče k 31.7.2018 byla přijata opatření pro zajištění této služby i do budoucna. Díky vynaloženému úsilí a přijatým opatřením se nám podařilo nalézt a uzavřít  smlouvu s novým provozovatelem, která pro obyvatele regionu zajistí zachování pohotovostní služby pro dospělé i do budoucna. Provoz ordinací praktických a odborných lékařů se tato změna netýká. Jejich provoz zůstává zachován.

Využití provozu našeho zdravotnického střediska a poskytování lékařských služeb obyvatelům okolních obcí považujeme za správné a zcela přirozené. Tuto službu přináší provoz Jaderné elektrárny Dukovany jako jeden z projevů našeho úsilí být obyvatelům regionu dobrým sousedem.  

Vzhledem ke stanoveným podmínkám příslušného krajského úřadu musí být na zajištění dodavatele pro pohotovostní službu vypsáno výběrové řízení. Nezbytné uzavření smluvních vztahů k provozování pohotovostní služby mezi novým provozovatelem a zdravotními pojišťovnami lze až po uzavření tohoto výběrového řízení. Provozovatel předpokládá dobu, do kdy by se mohl smluvní vztah na zajištění pohotovostní služby pro obyvatele regionu uzavřít, k datu 1.10.2018. Z tohoto důvodu nebudou moci lékaři v JE Dukovany v období od 1.8.2018 do cca 1.10.2018 poskytovat lékařskou pohotovost - službu první pomoci, ošetřeni budou pouze pacienti v rámci ordinací svých praktických a odborných lékařů nebo pacienti v životu ohrožujícím stavu.

I když bylo naší snahou zajistit plynulý přechod lékařské pohotovosti na nového poskytovatele, nelze bohužel k zákonným podmínkám v tuto chvíli situaci řešit jinak. V případě, že se v daném tříměsíčním období vyskytne potřeba zajištění péče v rámci lékařské pohotovosti, bude možné  zdravotní problémy řešit v rámci nejbližších zdravotních zařízeních poskytujících lékařskou službu první pomoci v Třebíči nebo Ivančicích.

S pozdravem a přáním klidného prázdninového období a celého léta

Zdeňka Ošmerová

Útvar komunikace EDU

ČEZ, a. s., JE Dukovany