CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTSdělení odboru životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

odbor životního prostředí

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že situace

na vodních tocích je kritická. Současné průtoky vody se již pohybují pod hranicí minimálního

zůstatkového průtoku. Vzhledem k této skutečnosti žádáme občany, aby omezili odběr

povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.
 
Pokud se situace v nejbližší době nezlepší, bude přistoupeno k vydání opatření obecné povahy - zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami.
 
Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství