CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTInformace o zkoušce sirén na území Rakouska - sobota 6. října 201

Rádi bychom informovali občany obcí v rámci zóny havarijního plánování JE Dukovany informovali o pravidelné zkoušce sirén, která proběhne tuto sobotu 6. října 2018na území Rakouska v čase mezi 12:00 a 12:45 hod.

 

Tato zkouška sirén se provádí každoročně v celém Rakousku vždy první sobotu v měsíci říjnu v čase mezi 12:00 a 12:45 hod. Důvodem je seznámení obyvatelstva svarovnými signály v oblasti civilní ochrany a také testování funkčnosti varovacího a výstražného systému.