CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTDotace z rozpočtu obce

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Datum: 15.2.2016

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Datum: 30.3.2017

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Datum: 30.4.2018

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Veřejnoprávní smlouva TJ Jamolice

Datum: 26.3.2019

 Veřejnoprávní smlouva schválena na 4. zasedání zastupitelstva obce, dne 26. 2. 2019 Smlouva byla podepsána 25. 3. 2019 Zveřejněno dne: 26. 3. 2019   dokument...

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Datum: 8.4.2019

Peněžní prostředky z návratné finanční výpomoci jsou určeny na předfinancování vybudování přírodní zahrady