CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTHlášení místního rozhlasu

Fotbalová utkání na místním hřišti

Tělovýchovná jednota Jamolice zve všechny sportovní příznivce na fotbalový zápas. Zápas se uskuteční v neděli 26.5. neděli v 17 00 hod. na místním fotbalovém hřišti. Nastoupí mužstvo Jamolice proti mužstvu ze Suchohrdel. Zveme všechny fanoušky fotbalu. 


Dětský den v areálu za školou

Tělovýchovná jednota Jamolice ve spolupráci s obecním úřadem pořádá "DEN DĚTÍ" v areálu za školou. A to v sobotu 1. června od 15.00 hod. Jsou připraveny soutěže a dílnička pro děti, občerstvení zajištěno. Zveme všechny děti i dospělé.


Kamenictví G.A.L.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem,  a to na jednoduchém telefonním čísle:777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování.


Volby do Evropského parlamentu

Oznamujeme občanům, že v pátek 24. května a v sobotu 25. května na se konají volby do Evropského parlamentu. Místem konání voleb v naší obci je volební místnost v kanceláři obecního úřadu, č.p. 8. Volit můžete v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Před hlasováním je třeba prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Volič může požádat ze závažných, především zdravotních důvodů, obecní úřad /tel.č. 515 322 345/ o hlasování mimo volební místnost - do přenosné urny, pokud některý z občanů chce využít tuto možnost, ať to nahlásí v kanceláři obecního úřadu.


Informace o měření rychlosti v obci

Informace o měření rychlosti - 

Informujeme občany, že zastupitelstvo obce schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Moravský Krumlov na výkon Městské policie Moravský Krumlov. Na základě této smlouvy bude městská policie provádět měření rychlosti projíždějících vozidel v obci.