CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTHlášení místního rozhlasu

Tříkrálová sbírka 2019

Oznamujeme občanům, že na Tříkrálovou sbírku se v naší obci vykoledovalo 14 400,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.


Drůbežárna Prace

Drůbežárna Prace bude v sobotu  19.1.  ve 14:30 hod. u požární nádrže prodávat:

kuřice červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, 

krmivo pro nosnice a králíky + vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.


Skládka suti

Obec uzavřela smlouvu se spol. ESKO-T na využívání sběrných dvorů. Občané budou moci vozit, za poplatek na čipovou kartu, do sběrného dvora do Mohelna a Rouchovan menší množství stavební sutě /vozík za auto/. Čipové karty budou k zapůjčení na obecním úřadě. Kdo bude kartu potřebovat, tak si ji vyzvedne a po vyvezení odpadu vrátí. Cena za uložení odpadu na sběrný dvůr bude naúčtována obci a následně bude přeúčtována občanovi, který tam odpad zavezl. Touto službou chceme dát občanům možnost, jak řešit likvidaci menšího množství stavební suti a jiného odpadu a zamezit vyvážení odpadu do cest. V případě, že bude občan bourat např. dům, tak si musí sám na svoje náklady zajistit odvoz suti oprávněnou firmou.


Vývěsky na autobusových zastávkách

Obec doplnila autobusové zastávky o klaprámy ke zveřejnění jízdních řádů směr Dačice Brno a zpět. Jízdní řády jsou pro potřebu cestujícich občanů. Bohužel došlo k tomu, že někdo všechny jízdní řády odstranil a folie poškodil. Jízdní řády budou opět doplněny a doufáme, že zůstanou na svém místě pro potřebu všech.


Revize kotlů

Oznamujeme, že dne 25.-26.ledna bude v obci přítomen pracovník, který bude provádět revizi kotlů. Jedná se o značky ATMOS, VIADRUS, SLOKOV, DAKON, OPOP. Kdo bude mít zájem o provedení revize, ať se prohlásí přimo u pana Radka ŘEzáče, nebo na tel.č. 722 771 146. 


Zájezd na lyže

Obecní úřad pořádá v sobotu 23.2.2019 zájezd na hory do lyžařského střediska Dolní Moravu.  Vzhledem k ceně za dopravu budou místní občani hradit 250,- Kč, ostatní 300 Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu do 31. ledna 2019. Pokud do tohoto termínu nebude dostatečný počet zájemců, tak se zájezd neuskuteční.


Místní poplatky 2019

Oznamujeme  občanům,  že  se  na  obecním  úřadě  vybírají  poplatky  za  svoz  komunálního  odpadu  a  poplatky  ze  psů.  

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok  2019  činí: 550 Kč - dospělá osoba,  350 Kč - dítě, student do 26 let. Poplatek ze psů činí: 50  Kč pes  a za každého dalšího 70 Kč. Splatnost poplatku je do 30. června 2019. Platbu je možno rozdělit do splátek a uhradit ji v kanceláři obecního úřadu nebo poslat převodem na účet obce.