CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTÚplná uzavírka obce v úseku I. etapy

 Úplná uzavírka obce v úseku I. etapy

- od 1.4. do 4.5. bude úplná uzavírka obce v úseku I. etapy stavby (směr od Dukovan po Hostinec U Martina), v tomto úseku už nebudou projíždět ani autobusy,.V době uzavírky dojde k přepojení přípojek plynu, děšť. kanalizace a úpravě povrchu silnice. Od 5.5.. bude tento úsek otevřen a začne uzavírka obce v úseku od Polánky po Hostinec  U Martina, autobusy budou jezdit přes Dobřínsko.

Připomínáme občanům, že stále platí zákaz projíždět stavbou. Byly zahájeny práce na rekonstrukci vozovky a chodníků. Umožnění průjezdu jiným vozidlům mimo BUS, zdržuje práce na stavbě. Upozorňujeme majitele vozidel, kteří parkují na silnici - stavbě, že může dojít k jejich poškození. V případě, že dojde k nějaké škodě, nelze uplatňovat náhradu škody z důvodu zákazu vjezdu vozidel do stavby mimo bus.

rozhodnutí MěÚ MK čj.: 6722/2018