CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTProdloužení termínu úplné uzavírky

 Prodloužení termínu úplné uzavírky I. etapy - původní  termín uzavírky do 30.11.2017 se prodlužuje do 9.12.2017.

 

 

Do tohoto termínu budou  položeny chodníky (v případě, že nebudou provedeny, bude se na nich i nadále pokračovat za vhodných klimatických podmínek), položena jedna vrstva asfaltu v celém úseku, vyjma cca 150 m části v obou směrech od kostela po Karlovu pivnici. Zde bude trasa to pro pěší upravena prosívkou. Tento úsek  silnice nebude mít žádnou asfaltovou vrstvu, bude pouze zaštěrkován v šířce 4 m,nebudou zde položeny silniční obruby a to z důvodu, že nelze dokončit přeložku plynárenského zařízení, která se musela řešit nad rámec projektové dokumentace, protože plyn je mělko uložen a dochází ke křížení s přípojkami  děšťové kanalizace a splaškové kanalizace.

I. etapa - Nová uzavírka  od 10.12.2017 do 31.3.2018 bude úplná uzavírka, úplnou uzavírkou budou  projíždět pouze  autobusy a IZS.
 
1.4.2018 - do 20.4.2018 - I. etapa, bude úplná uzavírka (tak jak tomu bylo doposud), v úseku ve směru od Dukovan po Hostinec u Martina, v průběhu uzavírky bude provedena úprava vozovky a chodníků v místě po kolizi s plynem (tak aby se vozovka i chodníky sjednotily na I. etapě a mohly začít práce na II. etapě).

II. etapa od 21.4. 2018 bude  úplná uzavírka  v úseku od Hostince u Martina na konec obce ve směru na Polánku do doby dokončení stavby tj- 31.7.2018