CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTII/152 Jamolice, průtah

 Největší investiční akcí v letošní roce je zahájení stavby s názvem I/152 Jamolice, průtah.

Dne 27.6. se konala informativní schůzka pro občany ohledně zahájení akce. Občané byli seznámeni s harmonogramem prací. I. etapa byla zahájena 19.7. 2017. V I. etapě se budou dělat práce v úseku od začátku obce  od Dukovan po  křižovatku "Hostince U Martina".Dopravní uzavírka  obce bude 19.7.2017 do 30.11.2017. Podrobné informace získají občané v samostatné záložce na webových stránkách obce, sekce II/152 Jamolice, průtah. Na tuto akci získala obec prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotační oblasti - Individální dotace ve výši 1.000 000,- Kč. Samostatně požádala o dotace na pěší komunikace a vjezdy ze SFDI.