CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 13. schůze

USNESENÍ
z 13 schůze obecního zastupitelstva obce Jamolice
konané dne 15.1.2008.
 
 
 
 
a.)    OZ bere na vědomí:
 
Zprávu o čerpání Rozpočtu 2007 za měsíc 12.
 
 
 
b.)    OZ schvaluje:
 
Rozpočtové opatření č.7.
 
Poplatky za odvoz komunálního odpadu takto:
480,- Kč   pro dospělé
180,-Kč    dítě, student do 26 let
260,-Kč    chalupáři
1200,-Kč   podnikatelé
 
Uvolnění částky 3000,-Kč do tomboly na ples sportovců.
Uvolnění částky 3000,-Kč na věcné dary družstvu žáků, které budou předané  při výroční členské schůzi sportovců.
 
Odstoupení od záměru koupit Hospodu u Karla z důvodu vysokého finančního požadavku majitele.
 
 
 
c.)    OZ ukládá:
 
Požádat firmu TREDOS o řešení nedůstojného cestování žáků do školy.
 
 
 
 
 ing. Pochman Karel                                                        Jarolímová Dana
starosta                                                                           místostarostka