CzechPoint

Mobilní aplikace Jamolice

Partner obce

Nadace ČEZ

Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany

Va‘e cesty k bezpečí

Portál KRIZPORTUSNESENÍ z 12. schůze

 
USNESENÍ
z 12 schůze obecního zastupitelstva obce Jamolice
konané dne 11.12.2007.
 
 
 
a.)    OZ bere na vědomí:
 
Zprávu o čerpání Rozpočtu 2007 za měsíc 1-11.
           
 
 
 
b.)    OZ schvaluje:
 
Rozpočtové opatření č.6.
Rozpočtové provizorium na rok 2008.
Příspěvek na Mikulášskou besídku pro děti ve výši 3000,-Kč
 
 
c.)    OZ nesouhlasí:
--
 
d.)    OZ ukládá:
 
 
Miloši Smejkalovi na 10 výročí Nohejbalového turnaje zabezpečit slavnostní plakety.
 
Smejkal Josef provede na základě doporučení Ministerstva vnitra, oddělení dozoru Brno  inovaci obecních vyhlášek.
            
            Novákovi a Smejkalovi Milošovi jednat s majitelem Hospody u Karla o koupi.
 
    
 
 
 
 
---------------------------------                                   ---------------------------------
ing. Pochman Karel                                                        Jarolímová Dana
starosta                                                                           místostarostka